SẢN PHẨM

Loại máy: máy biến áp khô

Tiêu chuẩn: IEC 60076

Lắp đặt: trong nhà

Tần số định mức: 50/60Hz

Công suất định mức: 500kva – 3000kva

Điện áp định mức trung thế: 12/ 24/ 35kv

Xem tất cả

Sản phẩm 8

Loại máy: máy biến áp khô

Tiêu chuẩn: IEC 60076

Lắp đặt: trong nhà

Tần số định mức: 50/60Hz

Công suất định mức: 500kva – 3000kva

Điện áp định mức trung thế: 12/ 24/ 35kv

Xem tất cả

Sản phẩm 7

Loại máy: máy biến áp khô

Tiêu chuẩn: IEC 60076

Lắp đặt: trong nhà

Tần số định mức: 50/60Hz

Công suất định mức: 500kva – 3000kva

Điện áp định mức trung thế: 12/ 24/ 35kv

Xem tất cả

Sản phẩm 6

Loại máy: máy biến áp khô

Tiêu chuẩn: IEC 60076

Lắp đặt: trong nhà

Tần số định mức: 50/60Hz

Công suất định mức: 500kva – 3000kva

Điện áp định mức trung thế: 12/ 24/ 35kv

Xem tất cả

Sản phẩm 5

Loại máy: máy biến áp khô

Tiêu chuẩn: IEC 60076

Lắp đặt: trong nhà

Tần số định mức: 50/60Hz

Công suất định mức: 500kva – 3000kva

Điện áp định mức trung thế: 12/ 24/ 35kv

Xem tất cả

Sản phẩm 4

Loại máy: máy biến áp khô

Tiêu chuẩn: IEC 60076

Lắp đặt: trong nhà

Tần số định mức: 50/60Hz

Công suất định mức: 500kva – 3000kva

Điện áp định mức trung thế: 12/ 24/ 35kv

Xem tất cả

Sản phẩm 3

Xem tất cả

NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO

TIN TỨC NỔI BẬT

Đối tác