PRODUCTS

Loại máy: máy biến áp khô

Tiêu chuẩn: IEC 60076

Lắp đặt: trong nhà

Tần số định mức: 50/60Hz

Công suất định mức: 50 – 3150 kVA

Tổn hao không tải: 350 – 6000 W

Xem tất cả

Sản phẩm khô

Loại máy: máy biến 1 pha

Tiêu chuẩn: IEC 60076

Tần số định mức: 50/60Hz

Công suất định mức: 15 kVA – 100 kVA

Tổn hao không tải: 52 W – 192 W

Tổn hao ngắn mạch cực đại: 213 W – 1305 W

Xem tất cả

Máy biến áp 1 pha

Loại máy: máy biến 3 pha

Tiêu chuẩn: IEC 60076

Tần số định mức: 50/60Hz

Công suất định mức: 50 – 2500 kVA

Tổn hao không tải cực đại: 120 – 1850 W

Tổn hao ngắn mạch cực đại: 715 – 21000 W

Xem tất cả

Máy biến áp 3 pha 50 – 2500 kVA

Loại máy: máy biến áp khô

Tiêu chuẩn: IEC 60076

Lắp đặt: trong nhà

Tần số định mức: 50/60Hz

Công suất định mức: 500kva – 3000kva

Điện áp định mức trung thế: 12/ 24/ 35kv

Xem tất cả

Sản phẩm 8

Loại máy: máy biến áp khô

Tiêu chuẩn: IEC 60076

Lắp đặt: trong nhà

Tần số định mức: 50/60Hz

Công suất định mức: 500kva – 3000kva

Điện áp định mức trung thế: 12/ 24/ 35kv

Xem tất cả

Sản phẩm 7

Loại máy: máy biến áp khô

Tiêu chuẩn: IEC 60076

Lắp đặt: trong nhà

Tần số định mức: 50/60Hz

Công suất định mức: 500kva – 3000kva

Điện áp định mức trung thế: 12/ 24/ 35kv

Xem tất cả

Sản phẩm 6

View all

INPUT MATERIALS

HOT NEWS

Partners