Khởi công dự án Trạm biến áp 110kV Phố Nối (Hưng Yên)

Update : 04/08/2020 - View : 355

Vừa qua, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã hoàn thành khởi công dự án TBA 110kV Phố Nối và nhánh rẽ thuộc gói thầu số 6 “Xây lắp TBA và nhánh rẽ 110kV”.

WEBSITE Khởi công dự án Trạm biến áp 110kV Phố Nối (Hưng Yên)

Lãnh đạo và nhà thầu tại lễ khởi công dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 71 tỷ đồng thuộc công trình năng lượng – Đường dây và TBA 110kV, cấp II, nhóm B do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực quản lý và điều hành dự án.

Công trình trạm biến áp 110kV Phố Nối và nhánh rẽ được xây dựng trên khu đất thuộc phần đất hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Phần đường dây: Xây dựng mới đường dây trên không, mạch kép, dây dẫn 2xACSR-330/01 pha, đấu chuyển tiếp trên 1 mạch (tại vị trí cột néo 29 hiện có) lộ 173 TBA 220kV Phố Nối – Lộ 172 TBA 110kV Giai Phạm vào TBA 110kV Phố Nối, chiều dài 0,024km theo bản vẽ mặt bằng đã được UBND tỉnh Hưng Yên và các ban ngành liên quan thống nhất chấp thuận. Phần trạm biến áp: Xây dựng mới TBA 110/35/22kV, quy mô 01 máy biến áp 110/35/22 kV-63MVA, kèm tủ điều khiển xa.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực cho biết, công trình khi đi vào hoạt động sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải khu vực huyện Mỹ Hào và khu vực lân cận phục vụ cho phát triển kinh tế, an sinh – xã hội tại địa phương; Giảm tổn thất điện năng, tổn hao điện áp, tăng hiệu quả khai thác lưới điện khu vực, giảm bán kính cấp điện cho lưới điện trung áp, cải thiện các chỉ số SAIDI, SAIFI trong cung cấp điện cho Công ty điện lực Hưng Yên.

Ngoài ra, công trình còn giúp đảm bảo tính ổn định, nâng cao độ tin cậy cấp điện, giảm thiểu xác xuất sự cố cho lưới điện trung áp; Đảm bảo tính tối ưu về kết cấu lưới điện, linh hoạt trong quản lý vận hành, kết nối hỗ trợ lưới 22kV sau TBA 110kV Lạc Đạo và Minh Hải; Đảm bảo cấp điện cho KCN Phố Nối mở rộng. Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Theo: NPC http://icon.com.vn/vn-s83-166966-579/Khoi-cong-du-an-Tram-bien-ap-110kV-Pho-Noi-Hung-Yen.aspxRELATED NEWS