Đóng điện dự án đường dây 110 kV Bắc Giang – Lục Nam (mạch 2)

Cập nhật : 02/08/2020 - Lượt xem : 355

Ngày 02/8/2020, Công ty Điện lực Bắc Giang đã phối hợp với Ban Quản lý dự án lưới điện tổ chức nghiệm thu đóng điện dự án cải tạo xây mới đường dây 110 kV Bắc Giang – Lục Nam (mạch 2).
EMCC Đóng điện dự án đường dây 110 kV Bắc Giang - Lục Nam (mạch 2)

Đóng điện dự án đường dây 110 kV Bắc Giang – Lục Nam (mạch 2)
Dự án thuộc công trình năng lượng cấp II, nhóm C, có tổng mức đầu tư trên 63,18 tỷ đồng.
Dự án xây dựng mới và cải tạo đường dây 110kV Bắc Giang – Lục Nam với tổng chiều dài 15,09 km; xây dựng mới các ngăn lộ và lắp đặt các thiết bị như máy cắt, tủ điều khiển, bảo vệ,.. đồng bộ ở trạm 220 kV Bắc Giang và 110 kV Lục Nam.
Được khởi công từ tháng 3/2019 đi qua địa phận thành phố Bắc Giang, và 02 huyện Lạng Giang, Lục Nam, trong quá trình thi công Công ty Điện lực Bắc Giang đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công sớm nghiệm thu và đóng điện đưa vào vận hành.
Việc đóng điện đưa đường dây vào khai thác có một ý nghĩa rất quan trọng trong thời điểm nắng nóng, đảm bảo nâng cao khả năng truyền tải của lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng năm 2020 và các năm tiếp theo, góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của huyện miền núi Lục Nam và các vùng lân cận.
Theo: NPC
Nguồn: http://icon.com.vn/vn-s83-166937-579/Dong-dien-du-an-duong-day-110-kV-Bac-Giang-Luc-Nam-mach-2.aspxTIN LIÊN QUAN